Cum arată un model de contract de web design pentru freelanceri

Articol scris de Bogdan

februarie 24, 2024

Imaginează-ți o punte solidă între viziunea ta creativă și realitatea digitală – acesta e temeiul oricărei colaborări reușite în web design. Piața digitală e vastă, iar fiecare detalii contează; de la UX/UI Design la optimizare SEO, totul începe cu un document cheie: modelul de contract de web design.

În lumea conectată de azi, este vital să demarezi pe drumul cel bun, iar asta implică mai mult decât doar un schiț de site apetisant. Este vorba despre strategie de dezvoltare onlineresponsive web design, și, nu în ultimul rând, o fundație legală solidă care să guverneze această colaborare.

Prin acest articol, veți descoperi structura ideală a unui contract bine pus la punct, care să protejeze atât drepturile de autor în web design, cât și condițiile de plată. Detaliate fără jargon legal, vom explora de la clauze contractuale standard până la aspecte legate de managementul proiectelor de web, oferindu-vă înțelegerea completă a ce ar trebui să conțină un contract de acest gen.

Țintim să vă oferim un ghid clar, care să vă confere încredere și transparență în negocierea și finalizarea acordurilor dvs. de design web.

Atenție! Exemplul ce urmează este doar cu titlu informativ. Îți recomandăm cu tărie să apelezi la serviciile unui avocat pentru a întocmi un draft de contract.

Părțile implicate

Contractul ar trebui să identifice clar părțile implicate – freelancerul și clientul – cu numele lor complet, adresele și alte detalii de contact.

1. Prestator (Web Designer):

Nume: [Numele complet al freelancerului]

Adresă: [Adresa completă a freelancerului]

Număr de telefon: [Numărul de telefon al freelancerului]

Adresă de e-mail: [Adresa de e-mail a freelancerului]

Website (opțional): [Website-ul freelancerului, dacă există]

2. Client:

Numele Companiei sau Numele Complet: [Numele complet sau denumirea companiei clientului]

Reprezentant Legal: [Numele reprezentantului legal al clientului, dacă este cazul]

Adresă: [Adresa completă a clientului]

Număr de telefon: [Numărul de telefon al clientului]

Adresă de e-mail: [Adresa de e-mail a clientului]

Aceasta este o structură simplă care include informațiile de contact esențiale pentru ambele părți implicate în contract. Freelancerul este identificat prin nume și detalii de contact, iar clientul este, de asemenea, identificat prin nume sau denumirea companiei, reprezentantul legal și informațiile de contact relevante.

Este important să personalizezi aceste informații pentru fiecare proiect și să te asiguri că acestea sunt corecte și complete. Această secțiune inițială a contractului ajută la clarificarea identității și a responsabilităților ambelor părți implicate în proiectul de design web.

Descrierea serviciilor

Este esențial ca acest contract să includă o descriere detaliată a serviciilor care vor fi prestate. Aceasta poate include designul web, dezvoltare front-end si/sau back-end, optimizarea SEO, crearea de conținut, testarea și altele. Detaliile specifice, cum ar fi limbajele de programare utilizate, platformele și instrumentele, ar trebui, de asemenea, menționate.

Descrierea Serviciilor

Prestatorul (denumit în continuare “Web Designer”) va furniza următoarele servicii pentru clientul (denumit în continuare “Client”) în cadrul acestui proiect de design web:

Consultanță Inițială și Planificare: Web Designerul și Clientul vor iniția o discuție pentru a clarifica obiectivele și cerințele proiectului. Web Designerul va analiza cerințele și va dezvolta un plan detaliat pentru designul și dezvoltarea website-ului.

Design și Dezvoltare Web: Web Designerul va crea conceptul de design pentru website, inclusiv structura paginilor, elementele de design, culorile și tipurile de fonturi. După aprobarea conceptului, Web Designerul va dezvolta și implementa website-ul folosind tehnologii precum HTML, CSS și JavaScript.

Optimizare Responsivă: Website-ul va fi optimizat pentru a se afișa corect pe diferite dispozitive și dimensiuni de ecran, asigurând o experiență plăcută pentru utilizatori, atât pe desktop, cât și pe dispozitive mobile.

Integrare Conținut: Web Designerul va integra conținutul furnizat de Client, inclusiv text, imagini și alte materiale relevante. Aceasta include organizarea și formatarea conținutului pentru a se potrivi designului general al website-ului.

Testare și Corecturi: Web Designerul va testa website-ul pentru a se asigura că toate funcționalitățile și elementele de design funcționează corect. Orice erori sau corecții necesare vor fi aduse la cunoștința Clientului și vor fi rezolvate într-un timp rezonabil.

Instruire și Transfer: După finalizarea proiectului, Web Designerul va oferi o instruire de bază Clientului pentru administrarea și gestionarea website-ului. Web Designerul va transfera toate fișierele relevante și drepturile de acces către Client.

Acesta este un exemplu de descriere a serviciilor pe care le poate furniza un freelancer în design web în cadrul unui contract. Descrierea ar trebui să fie detaliată, specificând fiecare etapă a procesului de design și dezvoltare pentru a asigura înțelegerea clară a așteptărilor și responsabilităților atât pentru freelancer, cât și pentru client.

Termenele și livrabilele

Contractul ar trebui să stabilească termenele de livrare și ce anume va fi livrat. Acesta poate include mockup-uri, cod sursă, documentație, site-ul web finalizat etc. De asemenea, ar trebui stabilit un calendar cu etape intermediare și termene limită.

Termene și Livrabile

1. Termene:


a) Web Designerul și Clientul vor stabili împreună un calendar aproximativ pentru proiect, inclusiv datele limită pentru etapele cheie ale procesului de design și dezvoltare.

b) Orice schimbări ulterioare ale termenelor vor fi discutate și acordate în scris de ambele părți.

2. Livrabile și Etape:

a) Concept de Design (Data Limită: DD/MM/YYYY): Web Designerul va furniza Clientului un concept de design pentru website, inclusiv structura paginilor, elementele vizuale principale și paleta de culori propusă.

b) Design Finalizat (Data Limită: DD/MM/YYYY): După feedbackul și aprobarea Clientului asupra conceptului de design, Web Designerul va furniza designul finalizat al website-ului, inclusiv toate paginile și elementele grafice.

c) Website Dezvoltat (Data Limită: DD/MM/YYYY): După aprobarea designului final, Web Designerul va dezvolta website-ul utilizând tehnologiile convenite. Website-ul va fi funcțional și va include toate elementele specificate în descrierea serviciilor.

d) Testare și Corecturi (Data Limită: DD/MM/YYYY): Web Designerul va efectua testele necesare pentru a verifica funcționalitatea și compatibilitatea website-ului pe diferite platforme și browsere. Orice erori sau corecții necesare vor fi remediate înainte de livrarea finală.

e) Website Finalizat (Data Limită: DD/MM/YYYY): După finalizarea testării și rezolvarea tuturor erorilor, Web Designerul va furniza Clientului website-ul finalizat, gata de implementare.

3. Aprobare și Feedback: a) Clientul se angajează să furnizeze feedback și aprobări într-un timp rezonabil, pentru a nu întârzia termenele proiectului. b) Orice întârzieri în furnizarea feedbackului sau a aprobărilor pot avea un impact asupra termenelor proiectului.

Aceasta este o structură simplă pentru secțiunea “Termene și Livrabile” dintr-un contract pentru un freelancer în design web. Este important ca termenele să fie realiste și să permită suficient timp pentru fiecare etapă a proiectului. De asemenea, menționarea clară a responsabilităților și a nevoii de feedback și aprobări din partea clientului ajută la menținerea unui flux de lucru eficient.

Prețul și modalitatea de plată

Prețul serviciilor, momentul în care plățile vor fi efectuate și metoda de plată trebuie clar specificate în contract. Acesta poate include o rată orară, o sumă fixă pentru întregul proiect sau o structură de plată bazată pe etape. De asemenea, este util să se precizeze ce se va întâmpla în caz de întârziere a plății sau de plată insuficientă.

Prețul și Modalitatea de Plată

1. Preț Total:

a) Clientul se angajează să plătească Web Designerului suma totală de [Suma totală în valută] pentru serviciile furnizate în cadrul acestui proiect de design web.

b) Prețul total include toate serviciile descrise în secțiunea “Descrierea Serviciilor” a acestui contract.

2. Rate de Plată:

a) Plata va fi realizată în [Număr de rate, de exemplu: două rate] rate egale.

b) Prima rată în valoare de [Valoarea primei rate în valută] va fi plătită înainte de începerea proiectului, în termen de [Termen pentru prima plată, de exemplu: 7 zile] de la semnarea acestui contract.

c) A doua rată în valoare de [Valoarea celei de-a doua rate în valută] va fi plătită înainte de livrarea finală a website-ului, în termen de [Termen pentru a doua plată, de exemplu: 7 zile] de la primirea notificării de la Web Designer.

3. Modalitate de Plată:

a) Plata poate fi efectuată prin [Metode de plată acceptate, de exemplu: transfer bancar, PayPal, etc.].

b) Toate costurile asociate cu transferul de fonduri sau alte taxe bancare vor fi suportate de Client.

4. Schimbări de Preț:

a) Orice schimbări semnificative în cerințele proiectului care afectează volumul sau complexitatea muncii pot duce la ajustări ale prețului total. Acest lucru va fi comunicat în scris și agreat de ambele părți.

5. Facturare și Documente:

a) Web Designerul va furniza facturi pentru fiecare rată de plată, care vor conține detaliile necesare pentru a identifica proiectul și sumele corespunzătoare.

b) Clientul va primi facturile prin [metoda de livrare a facturilor, de exemplu: e-mail].

Drepturi de proprietate intelectuală

Contractul ar trebui să clarifice cine deține drepturile de proprietate intelectuală asupra lucrărilor create. În general, drepturile de autor pentru codul sursă și alte materiale create în timpul proiectului trec la client după plata integrală, dar acest lucru trebuie specificat explicit.

Drepturi de Proprietate Intelectuală

1. Proprietate Asupra Designului și Dezvoltării Web:

a) După finalizarea și plata integrală a serviciilor, Web Designerul cedează în mod exclusiv și integral Clientului drepturile de proprietate intelectuală asupra designului și dezvoltării website-ului.

2. Materiale Furnizate de Client:

a) Clientul confirmă că deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor furnizate Web Designerului pentru utilizare în cadrul proiectului (cum ar fi texte, imagini, logo-uri etc.).

b) Clientul acordă Web Designerului dreptul de a utiliza aceste materiale exclusiv în cadrul proiectului.

3. Portofoliu și Promovare:

a) Web Designerul este autorizat să includă website-ul finalizat în portofoliul său și în scopuri de promovare personală, cu mențiunea că acesta a fost dezvoltat pentru Client.

4. Utilizare Ulterioară a Componentelor de Design:

a) Web Designerul își rezervă dreptul de a utiliza componentele de design general, cum ar fi elementele grafice, conceptele de design sau codul sursă dezvoltat în cadrul proiectului, pentru viitoare proiecte, cu excepția componentelor specifice și personalizate create exclusiv pentru Client.

5. Limitarea Drepturilor de Utilizare:

a) Drepturile cedate Clientului nu includ dreptul de a redistribui, vinde, licenția sau folosi în scop comercial website-ul sau componentele sale în moduri care depășesc scopul inițial al proiectului, fără acordul scris al Web Designerului.

6. Liberarea de Responsabilitate:

a) Web Designerul nu va fi responsabil pentru nicio încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu materialele furnizate de Client sau utilizarea ulterioară a website-ului după finalizarea proiectului.

Confidențialitate

Multe proiecte de dezvoltare web implică accesul la informații sensibile. Contractul ar trebui să includă o clauză de confidențialitate care obligă freelancerul să păstreze aceste informații confidențiale.

Confidențialitate

1. Confidențialitatea Informațiilor:

a) Fiecare parte se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor și datelor furnizate de cealaltă parte în cadrul acestui proiect. Aceste informații pot include, dar nu se limitează la, detalii de afaceri, strategii, date financiare și orice altă informație considerată confidențială.

2. Utilizarea Limitată:

a) Web Designerul se angajează să utilizeze informațiile furnizate de Client exclusiv în scopul realizării proiectului de design web convenit. Aceste informații nu vor fi divulgate sau utilizate în alte scopuri fără acordul scris al Clientului.

3. Păstrarea Secretului:

a) Atât Web Designerul, cât și Clientul vor lua măsuri rezonabile pentru a asigura că informațiile confidențiale rămân protejate și nu sunt accesibile terților neautorizați.

4. Excepții:

a) Această clauză nu se aplică informațiilor care sunt deja în domeniul public sau care sunt dezvăluite în mod legal către terțe părți.

5. Durată:

a) Obligația de confidențialitate va continua să fie valabilă după finalizarea proiectului și până la expirarea a [Număr de ani] ani de la terminarea proiectului sau până la încheierea unui acord scris de renunțare la confidențialitate.

6. Litigii:

a) În cazul încălcării confidențialității, parte nevinovată poate solicita măsuri legale și/sau daune, conform legilor aplicabile.

Modificări și revizuiri

Este probabil ca clientul să solicite modificări sau revizuiri pe parcursul proiectului. Contractul ar trebui să specifice cum vor fi gestionate acestea, inclusiv orice costuri suplimentare care pot rezulta.

Confidențialitate

1. Confidențialitatea Informațiilor:

a) Fiecare parte se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor și datelor furnizate de cealaltă parte în cadrul acestui proiect. Aceste informații pot include, dar nu se limitează la, detalii de afaceri, strategii, date financiare și orice altă informație considerată confidențială.

2. Utilizarea Limitată:

a) Web Designerul se angajează să utilizeze informațiile furnizate de Client exclusiv în scopul realizării proiectului de design web convenit. Aceste informații nu vor fi divulgate sau utilizate în alte scopuri fără acordul scris al Clientului.

3. Păstrarea Secretului:

a) Atât Web Designerul, cât și Clientul vor lua măsuri rezonabile pentru a asigura că informațiile confidențiale rămân protejate și nu sunt accesibile terților neautorizați.

4. Excepții:

a) Această clauză nu se aplică informațiilor care sunt deja în domeniul public sau care sunt dezvăluite în mod legal către terțe părți.

5. Durată:

a) Obligația de confidențialitate va continua să fie valabilă după finalizarea proiectului și până la expirarea a [Număr de ani] ani de la terminarea proiectului sau până la încheierea unui acord scris de renunțare la confidențialitate.

6. Litigii:

a) În cazul încălcării confidențialității, parte nevinovată poate solicita măsuri legale și/sau daune, conform legilor aplicabile.

Rezilierea contractului

Contractul ar trebui să prevadă condițiile în care fiecare parte rezilia contractul, precum și efectele rezilierii. De exemplu, ce se va întâmpla cu lucrările deja realizate și cu plățile efectuate sau datorate.

Rezilierea Contractului

1. Dreptul la Reziliere:

a) Fiecare parte are dreptul să rezilieze acest contract în orice moment, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în această secțiune.

2. Rezilierea Din Partea Web Designerului:

a) Web Designerul poate rezilia contractul în următoarele situații:

i) Clientul nu furnizează materialele sau informațiile necesare pentru continuarea proiectului în termen de [Număr de zile, de exemplu: 15 zile] de la semnarea contractului sau de la termenul convenit.

ii) Clientul nu efectuează plățile convenite în termen de [Număr de zile, de exemplu: 30 zile] de la data scadentă a plății.

iii) Clientul încalcă în mod semnificativ termenii și condițiile contractului.

3. Rezilierea Din Partea Clientului:

a) Clientul poate rezilia contractul în următoarele situații:

i) Web Designerul nu respectă termenele convenite și nu furnizează serviciile în conformitate cu descrierea serviciilor.

ii) Calitatea serviciilor furnizate de Web Designer nu corespunde așteptărilor și calității convenite în contract.

4. Notificarea de Reziliere:

a) Partea care dorește să rezilieze contractul trebuie să notifice cealaltă parte în scris cu cel puțin [Număr de zile, de exemplu: 15 zile] înainte de data la care se dorește rezilierea.

5. Efectele Rezilierii:

a) În cazul rezilierii, fiecare parte va continua să respecte obligațiile care s-au acumulat până la data rezilierii.

b) Web Designerul va furniza Clientului toate materialele și fișierele relevante în stadiul în care se află la momentul rezilierii.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Contractul ar trebui să specifice legea sub care va fi interpretat și litigiile cum vor fi rezolvate – prin arbitraj, mediere sau în instanță.

Legea Aplicabilă și Soluționarea Litigiilor

1. Legea Aplicabilă:

a) Acest contract este supus și va fi interpretat în conformitate cu legile [Legile statului sau țării relevante], fără a ține cont de conflictele de legi.

2. Soluționarea Litigiilor:

a) Orice litigiu sau neînțelegere care rezultă din acest contract sau în legătură cu acesta va fi supus soluționării pe cale amiabilă, prin discuții și negocieri directe între părți.

b) Dacă litigiul nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, părțile vor căuta să rezolve conflictul prin mediere sau arbitraj conform regulilor [Regulile de mediere sau arbitraj relevante].

c) Dacă nu se ajunge la o înțelegere prin mediere sau arbitraj, orice acțiune legală derivată din acest contract va fi supusă jurisdicției exclusive a instanțelor competente din [Locul unde se va soluționa litigiul, de exemplu: orașul sau județul relevant].

3. Renunțare la Drepturile de Jurisdicție:

a) Părțile renunță în mod expres la orice obiecții legate de jurisdicție sau forum și acceptă competența jurisdicțiilor menționate în această secțiune pentru soluționarea oricăror litigii rezultate din sau în legătură cu acest contract.

Semnături

Pentru a fi valabil, contractul trebuie semnat de ambele părți. Semnăturile reprezintă acordul ambelor părți cu termenii contractului.

Semnături

Prin semnătura de mai jos, părțile confirmă că au citit, înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile prezentului contract.

Web Designer:

Nume: _______________________________

Semnătură: __________________________

Dată: ________________________________

Client:

Nume: _______________________________

Semnătură: __________________________

Dată: ________________________________

Întrebări Frecvente

Ce trebuie să includ neapărat într-un model de contract de web design?

Fără tărăgănări, un contract solid cuprinde: descriere detaliată a serviciilor (responsive web designUX/UI Design, etc.), termene și etape de livrare, clauze privind drepturile de autorcondiții de plată, și modalități de soluționare a litigiilor. Să nu uităm de acordul de confidențialitate – vital!

Care sunt drepturile și obligațiile clientului într-un astfel de contract?

Clientul are dreptul la un proiect finalizat conform specificațiilor, acces la portofoliul designerului web pentru evaluare și, evident, un cuvânt de spus în revedere și modificări design. Obligațiile includ oferirea informațiilor necesare și onorarea plăților stabilite.

Designul web se plătește în etape sau la finalizare?

De obicei, condițiile de plată pentru design web se structurează în etape. Un avans inițial, o sumă la atingerea unor milestone-uri și restul la finalizare. Detaliile așa-ziselor pachete de design și dezvoltare web variază de la un contract la altul.

Cum se gestionează modificările cerute de client după aprobarea designului?

Esențială e clauza de revizuire și modificări, care stabilește câte tururi de modificări sunt incluse și costul suplimentar pentru orice extra. Implementare funcționalități site nu întotdeauna e floare la ureche; claritatea așteptărilor de la început previne confuziile.

Ce se întâmplă în cazul nerespectării termenelor de livrare?

Termene de livrare proiect trecute în contract sunt sfinte. Dacă designer-ul întârzie, penalitățile convenite intră în joc. Dacă întârzierea e justificată (de ex. prin forță majoră), se negociază o extensie. Comunicarea deschisă și adaptabilitatea sunt cheia.

Este confidențialitatea asigurată într-un contract de web design?

Absolut, acordul de confidențialitate este un standard în industrie. Designul site-ului tău e unic și nu vrei să vezi inspirația ta pe alt site. Informațiile sensibile rămân între tine și designer

Cum sunt protejate drepturile de autor în web design?

Protecția proprietății intelectuale e un capitol crucial. Contractul trebuie să detaliem clar cui aparțin drepturile de autor după finalizare – uneori rămân la designer pentru lucrările custom, alteori sunt cedate complet clientului.

Pot rezilia contractul de web design înainte de finalizarea proiectului

Tranziționare lentă spre subiect… Da, dar conform termenilor din clauzele contractuale. Fiecare parte poate avea motive să renunțe, de aceea e bine să avem termeni clari de reziliere, conținând deseori o taxă de anulare.

Trebuie să menționez tehnologiile web utilizate în contract?

Clar că da. E ca și cum ai da o rețetă fără să spui ingredientele. Tehnologiile web moderne precum HTML5 și CSS3, platforme de CMS ca WordPress, sunt adesea stipulate pentru claritate și așteptări comune în proiectare și analiza competitivă în web design.

În ce măsură pot cere actualizări și întreținere post-lansare?

Post-lansare, întreținerea este ca pâinea caldă, necesară. Se negociază separat, în general, și include actualizări de tehnologie webSEOtestare de utilizabilitate, sau adaptări la comportamentul utilizatorilor. Sunt prevăzute într-un addendum la contract sau într-un nou acord.

Concluzie

Se zice adesea că un proiect reușit își trage rădăcinile dintr-un început bine definit. Prin urmare, un model de contract de web design echitabil este esențial; poți privi la el ca la manualul de utilizare al colaborării tale cu clientul.

Întocmirea acestui document nu este doar o formalitate, ci o artă care asigură claritate și o înțelegere profundă între părți. De la clauze contractuale până la condiții de plată și drepturi de autor, fiecare linie scrisă reflectă profesionalismul și dedicarea față de proiect.

Indiferent că e vorba de a ilustra iterările de revedere și modificații design, sau de a te asigura că termenele de livrare proiect sunt respectate, fiecare detaliu contează. Nu doar că protejezi munca, dar stabilești și un cadru de încredere.

În final, un contract clar și complet este coloana vertebrală care susține succesul oricărei aventuri în web design. Cu așa zestre, tu și clientul tău sunteți pregătiți pentru orice provocări – și o colaborare fără griji.

Ai nevoie de ajutor în dezvoltarea sau promovarea unui website?

Te putem ajuta noi, lasă-ne un mesaj și îți oferim consultanță gratuită.

Ai nevoie de mai multe servicii? Îți oferim un pachet complet care include dezvoltare website, consultanță si hosting începând de la doar 100 euro/lună. Află mai multe aici.

Am nevoie de consultanță

Alte articole interesante…

5 /5
Based on 1 rating

Reviewed by 1 user

    • 3 săptămâni ago

    Download contract web design

    Foarte util articolul insa il puteti atasa in format doc?

Leave feedback about this

  • Rating